Prispejte nám

Štatistiky priamo zo Slovenska

Tento web financujeme z vlastných zdrojov a na úkor vlastného času od 4.3. 2020.

Ak ste spokojní s našou prácou a ste ochotní nám prispieť na ďalší chod portálu, môžete tak urobiť prostredníctvom PayPal účtu kliknutím na tlačidlo nižšie

Kliknutím na tlačidlo Donate môžete prispieť prostredníctvom PayPal-u.

Pre príspevok v ľubovoľnej sume môžete použiť vklad priamo na náš bankový účet

IBAN : SK53 8360 5207 0042 0068 5970
Meno : Roman Farkaš

 

 

Ďakujeme vám

Translate »